divendres, 18 de setembre de 2015

Assemblea 20 de setembre de 2015

Convocatòria d’assemblea general ordinària i extraordinària
Diumenge, 20 de setembre de 2015, a la sala petita del Sindicat

Benvolguts socis i sòcies,

Novament ens posem en contacte amb vosaltres quan s’acosta l’inici de la propera temporada de Pastorets. Des de la Junta Directiva us volem agrair, un any més, la vostra participació, ja sigui de forma activa en la representació, ja donant-nos suport com a associats i caliu com a públic.

Es convoca tots els socis a la reunió de l’Assemblea general ordinària i extraordinària que tindrà lloc el diumenge dia 20 de setembre de 2015, a les 12,00 hores, a la sala petita del Sindicat, carrer Ponent / plaça de la Mel. 

Ordre del dia:
1/ Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2/ Presentació, i aprovació si escau, de l’estat de comptes de la temporada 2014-2015.
3/ Renovació de Junta, si escau.
4/ Modificació, si escau, de l’article 12.2 dels Estatuts, per adaptar-lo a allò que disposa la Llei 4/2008, del Codi civil de Catalunya.
5/ Activitats recents.
6/ Preparació de la nova temporada.
7/ Precs i preguntes.

Esperem i agrairem la vostra assistència.
Balsareny, 3 de setembre de 2015
La Junta

Text de l’article 12.2 dels Estatuts (en cursiva, la proposta de modificació):

“El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. L’assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.”

Convocatòria enviada per correu a tots els socis el 3 de setembre de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Comentaris benvinguts sempre que estiguin firmats i parlin de Pastorets amb correcció.